ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ คึกคัก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่จังหวัดขอนแก่น สุดคึกคัก หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างจัดงานเพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ เช่นที่ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีเด็กๆ ให้ความสนใจร่วมเล่นเกม การละเล่น และกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านต่างๆ บนเวทีกันอย่างคึกคัก

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ และคุณค่าอันสำคัญของตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชนโดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถกล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสนใจ

โดยที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ภายในงานมีการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น การแจกอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน รวมทั้งเครื่องเล่นต่างๆ นำมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกัน โดยเฉพาะบ้านผีสิง ที่เด็กๆให้ความสนใจจำนวนมาก ทำให้วันนี้เป็นวันที่เด็กๆ ต่างมีรอยยิ้ม เด็กหลายคนกล่าวด้วยสีหน้าแจ่มใสว่า รอคอยวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีเพียงปีละครั้ง แต่เป็นวันที่เด็กได้รับสิทธิพิเศษทำให้ชอบมาก นอกจากได้ร่วมเล่นเกม ตอบคำถามรับรางวัล ยังมีโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถพิเศษต่างๆ บนเวที และได้ถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งปกติไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพได้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ขณะเดียวกัน สถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟขอนแก่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารออมสิน สถาบันการศึกษา ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าหลายแห่งก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็กๆ มาร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถลุ้นรับของรางวัลต่างๆกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัย และการอำนวยการจราจรอย่างเต็มที่