ประชาสัมพันธ์

นครพนม จัดงานเทศกาลดนตรีฤดูหนาว “Ton Khong Music Festival”

วันที่ 13 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค.67 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานเทศกาลดนตรีฤดูหนาว “คอนเสิร์ตโตนโขง” (Ton Khong Music Festival) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงระบบการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางดนตรี สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมดนตรีที่แตกต่างกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มีนายเจษฎากร จมจา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานพนมนาคา ริมโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ กล่าวว่า เทศกาลดนตรีฤดูหนาว “Ton Khong Music Festival” เป็นการแสดงในรายวิชาการนำเสนอผลงานทางดนตรี วรรณกรรมบทละคร และการประชาสัมพันธ์เพลงเบื้องต้น ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ทางดนตรี สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในด้านสายอาชีพดนตรีได้ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ด้านการประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การแสดงด้านวรรณกรรมบทละคร และการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชน

ด้าน นายเจษฎากร จมจา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ในรายวิชาการจัดการสอบปฏิบัติทางดนตรี เพื่อนำเสนอผลงานทางดนตรี วรรณกรรมบทละคร และการประพันธ์เพลงเบื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงระบบการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางดนตรี สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมดนตรีที่แตกต่างกัน และสามารถนำมาใช้งานได้จริงในสายอาชีพ พร้อมทั้งจัดการสอบในรูปแบบการแสดงเทศกาลดนตรีฤดูหนาว “Ton Khong Music Festival”

โตนโขง (Ton Khong) “โตน” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง การกระโดด ส่วน “โขง” หมายถึง แม่น้ำโขง โตน+โขง จึงหมายถึง การรังสรรค์นำเครื่องดนตรีในวัฒนธรรมแม่น้ำโขงกระโดดมาผสมผสานกับดนตรีสากล กลายเป็นดนตรีร่วมสมัยในรูปแบบคอนเทมโพรารี่ (Contemporary) ในส่วนของคำว่า “ของฮัก” คือเรื่องราวความรักอันแสนหวาน แสนสุข และแสนเศร้า (พบเจอ ผูกพัน และจากลา) โดยการแสดงครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงผ่านเรื่องราวของคำว่า “ของฮัก” ทั้งนี้ ยังมีการแสดงวงดนตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาร่วมแจมสร้างความสนุกสนานในเวทีเทศกาลดนตรีฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2567 นี้ด้วย