ประชาสัมพันธ์

สกลนคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมส่งความสุขให้กับเด็กๆ

วันที่ 13 ม.ค. 2567 ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” พร้อมด้วยนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ สมาคม ชมรม ภาคเอกชน ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดี ร่วมกิจกรรม มอบขนม อาหารและของขวัญให้กับเด็ก ๆ มีการเล่นเกมส์ ชมและสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ของหน่วยทหารและตำรวจ นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และยังเปิดเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ อีกด้วย บรรยากาศในทุกพื้นที่เต็มไปด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลาน ไปร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ส่วนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน มีการประกวดอ่านข่าว ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาเกาหลี การจับฉลากของขวัญมอบรางวัลพิเศษให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมการแจกขนม อาหาร จากผู้ใหญ่ใจดี ให้ได้อิ่มท้อง ตลอดงาน