ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ สทน.จับมือ มรภ.สุรินทร์อบรมผู้ประกอบการ ยกระดับ“อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น” ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี

สทน. ร่วมกับ มรภ.สุรินทร์ จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น ในจังหวัดสุรินทร์ สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี พร้อมรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าประกวด“Product Champion” โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง 29 ก.พ.67 นี้
 
วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุม 29101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดร.กนกพร บุญศิริชัย ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น ด้วยการฉายรังสี” โดยมี ผช.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน

ดร.กนกพร บุญศิริชัย ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. เปิดกล่าวว่า “อาหารพื้นถิ่น”นอกจากสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินในแต่ละภูมิภาคแล้ว ในยุคที่ผู้คนตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ ยังส่งผลให้มี “อาหารฟังก์ชั่น” และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย 

นอกจากนั้ทาง สทน. จึงได้นำเทคโนโลยีการฉายรังสี มาแนะนำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารฟังก์ชัน นอกเหนือจากการยกระดับอาหารพื้นถิ่นที่สนับสนุนมาแต่เดิม ตั้งแต่ ปี 2564 ซึ่งสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีความโดดเด่นในเรื่องอาหารพื้นถิ่น และมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพออกมาจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

ด้าน ผช.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า พื้นที่สุรินทร์ มีอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์และคุณค่า การที่ สทน.ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ โดยมุ่งที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการฉายรังสีจึงนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชน และยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ก่อนที่จะสูญหายไป

สำหรับการจัดกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่นด้วยการฉายรังสี” ที่ มรภ.สุรินทร์ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการให้ความรู้เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการฉายรังสี” แล้ว ยังมีการบรรยายเรื่อง “การตลาดสำหรับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น” “การขออนุญาต อย.กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น และการเสวนากับนักวิจัย จากสทน. และผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ชนะเลิศ Product Champion แล้ว ยังมีการรับสมัครผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมประกวด Product Champion โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และกรอกใบสมัครทังอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่นแบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.พ.67 สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/rDLRBB