ประชาสัมพันธ์

หนองคาย น้ำโขงลดกระทบชาวบ้านตามริมโขง

หลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง วันนี้วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย ระดับน้ำโขงอยู่ที่ 95 เซนติเมตร ซึ่งจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ลดลง ได้ส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงปลากระชัง ชาวประมงน้ำจืดและเกษตรกรผู้ปลูกพืช ตามริมโขง จากปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลง ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่หาปลาธรรมชาติในแม่น้ำโขง เนื่องจากน้ำโขงตื้น และมีสันดอนทรายเกิดขึ้นกลางน้ำโขงเรือสัญจรลำบาก ออกหาปลาก็ลำบาก และไม่ได้ปลาเหมือนช่วงที่ระดับน้ำโขงสูง บางรายต้องจอดเรือไม่ออกหาปลาเพราะไม่คุ้มกับค่าน้ำมันเรือ

นอกจากนี้ ระดับน้ำโขงที่ลดลงไม่ถึงเมตร ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชังตามริมโขง ต้องเฝ้าปรับระดับกระชังตามระดับน้ำ ที่ลดลง บางราย ต้องพักกระชังไม่เลี้ยงปลา และระดับน้ำโขงที่ลดลงยังส่งผลกระทบกับเกษตรที่ปลูกพืชผักตามริมฝั่งโขง เนื่องจากต้องเพิ่มต้นทุนในการเพาะปลูก เพิ่มค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำโขงขึ้นมารดพืชผักที่ปลูกตามริมโขง

เป็นที่น่าสังเกตุว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงทำให้สีของน้ำโขงเปลี่ยนไป เมื่อก่อนน้ำโขงจะเป็นสีปูนขุ่นแต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา น้ำในแม่น้ำโขงเริ่มใส เนื่องจากน้ำโขงไหลช้าลงและมีการตกตะกอน จึงทำให้น้ำโขงใส.