ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ ขบวนแห่ศิลปินนานาชาติ 10 ประเทศที่ยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF)

วันที่ 5 ก.พ. 2567 ณ ที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ศรีณรงจางวาง มหารวิทยาลัยรางภัฏสุรินทร์ ได้จัดขบวนแหศิลปินนานาชาติ และขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5- 14 ก.พ. 2567 เป็นกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากนักแสดงกว่า 200 ชีวิตจาก 11 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ กัมพูชา เกาหลีใต้ จีน อิตาลี อิสราเอล โปแลนด์ ลาว เม็กซิโก รัสเซีย อินเดีย และไทย

วันที่ 9 ก.พ.2567 การประกวดวงดนตรี “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันที่ 10 ก.พ.2567 เป็นพิธีมอบรางวัลปราชญ์ท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญา) จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 11 ก.พ. ณ เวทีการแสดงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จ.สุรินทร์ นิทรรศการเยือนถิ่นอาหารพื้นถิ่นจังหวัดและการแสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จ.สุรินทร์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 12 ก.พ. 2567 แสดง ณ วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และร่วมขบวนพาเหรดแต่งงานบนหลังช้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 14 ก.พ.2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จ.สุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดถ่ายภาพ Thailand-CEF ครั้งที่ 2 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 14,000 บาท อีกด้วย

ทั้งนี้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจะทำการแสดงในวันที่ 5 – 9, 11 และ 13 ก.พ. 2567 และการแสดงแบบผ้านานาชาติที่จะนำผ้าพื้นเมืองสุรินทร์มาผสมผสานให้ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกวาระโอกาส และการแต่งกายประจำชาติของแต่ละประเทศ จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แขกกิตติมศักดิ์ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักแสดงชาวต่างชาติที่มาทำการแสดง Thailand-CEF ในวันที่ 5 ถึงวันที่ 14 ก.พ.2567 โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมฟรีตลอดงานตามวันเวลาดังกล่าว