ประชาสัมพันธ์

อุดรธานี เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขนทัพนักแสดง 100 ชีวิต นำเสนอตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง 8-11 กุมภาพันธ์นี้

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, น.ส.กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี, นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอหนองหาน, น.ส.กนกวลี สุริยะธรรม ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง, พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และ พ.ต. สุเมต คำพิมาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง

งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2567 กำหนดเดินขบวนแห่ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ถนนสายวัฒนธรรมบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะจัดขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี 11 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนเทิดพระเกียรติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / ขบวนกลองชัยไทพวนบ้านเชียง จากโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา / ขบวนไทพวนบ้านเชียงอพยพ จากเทศบาลตำบลบ้านเชียง / ขบวนย้อนรอยอดีตวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง / ขบวนพระทองคำศักดิ์สิทธิ์ แดนเนรมิตหนองน้ำทุ่งฝน จาก เทศบาลตำบลทุ่งฝน / ขบวนตำนานหอนางอุษา วัฒนธรรมไทพวนบ้านผือ จากอำเภอบ้านผือ / ขบวนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผู้ไท 2 เผ่า จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ / ขบวนพานบายศรี ผ้ามัดหมี่ ย้อมคราม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู / ขบวนบุญบั้งไฟเมืองหนองหาน จาก เทศบาลตำบลหนองหาน /ขบวนบ้านเชียงเรืองรอง จากบริษัท พวนคอลเล็คชัน จำกัด และขบวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กลองกิ่ง – กลองยาว จากวัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ โดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ตอน “ตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง” โดยมีเนื้อหา เล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านเชียงในยุคอดีตกาลและประวัติการถือกำเนิดของบ้านเชียง ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ /การจัดฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การปั้นหม้อ เขียนสี ไหบ้านเชียง ฐานเรียนรู้การประกอบอาหารพื้นถิ่น ฐานเรียนรู้การทอผ้า การมัดหมี่ การย้อมคราม ฐานเรียนรู้การทำผ้าบาติกลายบ้านเชียง ฐานเรียนรู้การตีเหล็ก ตีมีด และฐานเรียนรู้การทำเครื่องจักสาน ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน / ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ชมการแสดงโปงลางจากวง “นาคาคำชะโนด” โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เวลา 19.00 – 21.00 น. ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดดนตรีพื้นบ้าน วงโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ.2564 / ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง จากวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566

สำหรับพิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จะเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ฟรี 3 วัน นอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงยังจะมีการจัดนิทรรศการวิชาการในหัวข้อ “สืบเส้นใยผ้า สานภูมิปัญญาบ้านเชียง” /การจัดนิทรรศการวิชาการใน หัวข้อ “วัฒนธรรมบ้านเชียง นอกบ้านเชียง”/การจัดนิทรรศการจากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท/ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเวลา 3 วัน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เตรียมการจัดแสดงวิถีชีวิต วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก สัญจร ซึ่งนำควายสวยงามพ่อพันธุ์ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท รวมถึง การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต “วิถีวัฒนธรรมอีสาน” มาจัดแสดงโชว์ภายในงาน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4224-7802