ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น อำเภอน้ำพองกั้นพื้นที่บริเวณพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ หลังนำตรวจส่งพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 6 ก.พ. 2567 จากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ยืนยันว่าซากดึกดำบรรพ์ หรือซากฟอสซิลที่พบในลำน้ำพองหลงพื้นที่บ้านโนนพะยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นของแท้ อายุประมาณ 100 – 110 ล้านปี เป็นชิ้นส่วนกระดูกสันหลังและเศษกระดูก ส่วนสันหลัง ซี่โครง ซึ่งเป็นเศษไม่ได้เต็มชิ้น และในเบื้องต้นนั้นคล้ายไดโนเสาร์จำพวกกินสัตว์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา

โดยทางอำเภอน้ำพองได้มีการนำเชือกมากั้นสถานที่ จุดที่มีการพบซากฟอสซิล เพื่อไม่ให้ประชาชนได้เข้าไปภายในจุดดังกล่าว เพราะจะต้องมีการรอเข้ามาตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับทางชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านต่างเข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ จะไม่เข้าไปในบริเวณที่มีการกั้นพื้นที่ไว้ ในส่วนขั้นการพิสูจน์นั้นทางพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำฟอสซิลไปตรวจแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิสูจน์โดยการเริ่มทำความสะอาด ก่อนจะเข้ากระบวนการพิสูจน์ เพื่อให้ทราบว่ากระดูกที่นำไปตรวจสอบนั้นเป็นกระดูกของสัตว์ชนิดใด หลังจากที่ทราบผลตรวจแล้ว จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ว่าจุดที่พบฟอสซิลในครั้งนี้ เป็นจุดที่พบเป็นจุดใหญ่ที่มีการกระจายของฟอสซิลไปทั่วบริเวณหรือไม่ หรือคาดว่าฟอสซิลที่พบ อาจพัดมากับน้ำในสมัยนั้นก็มีความเป็นไปได้จะทำให้มีปริมาณน้อย ก็จะทำให้ไม่มีการขุดหาซากฟอสซิล ส่วนชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านก้เข้าใจแล้วว่า ซากฟอสซิลที่พบ ถือเป็นสมบัติของชาติ จึงทำให้ชาวบ้านไม่ได้เข้ามาขุดเพื่อหาซากฟอสซิลไปเก็บไว้ส่วนตัว.