ประชาสัมพันธ์

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต’ 10 เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมทั่วประเทศ 2 พ.ย. เชิญชวนคนไทยสะสมแคลอรี่ใน 2 แอปพลิเคชั่น เริ่ม 9 มิ.ย.นี้

วันที่ 30 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย สร้างความตระหนักและให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมประชุม “โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หัวข้อ คนไทยสมองดี (Healthy Thais, Healthy Brains)” กลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 3/2567 (เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

ขอเชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค ด้วยการสะสมแคลอรี่ในแอปพลิเคชันก้าวท้าใจ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 9 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน 2567 และการสะสมแคลอรี่ในแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge (CCC) เริ่มวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 พฤศจิกายน 2567 โดยจะมีการจัดสรรเสื้อโครงการ จำนวน 280,000 ตัว ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 และบุคคลทั่วไป โดยจะเปิดระบบลงทะเบียนรับเสื้อเพื่อร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2567 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งที่ 8, 9 และวันที่ 27 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมบุคคลทั่วไป โดยจะจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567