ประชาสัมพันธ์

‘สสจ.นครพนม’ เผยยอดให้บริการ ‘พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ’ เพิ่มโอกาสเข้าถึง ประชาชนตรวจคัดกรองเข้ารักษาโรค 2,759 คน

วันที่ 7 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพี่น้องประชาชน จิตอาสา ร่วมใจกันปฏิบัติงานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารหลวงตาบุญชื่น โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ การให้บริการตรวจคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยและสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนมารับบริการ ดังนี้ คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี บริการตรวจอัลตราซาวด์ 91 ราย ปกติ 71 ราย ส่งต่อ 20 ราย คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้รับบริการ 24 ราย (ตรวจคัดกรอง 12 ราย ฉีดวัคซีน HPV 12 ราย) คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ผู้เข้ารับบริการ 1,597 ราย ปกติ 1,098 ราย นอนโรงพยาบาล/ตรวจส่องกล้อง 10 ราย ส่งต่อ/นัดตรวจ 489 ราย คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม ผู้รับบริการ 49 ราย ปกติ 40 ราย ส่งต่อ/นัดตรวจ 7 ราย คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้รับบริการ 50 ราย ปกติ 40 ราย ส่งต่อ 10 ราย (ต้อกระจก 8 ราย สายตาสั้น 2 ราย) คลินิกทันตกรรม ผู้รับบริการ 280 ราย คลินิกกระดูกและข้อ ผู้รับบริการ 77 ราย คลินิกแพทย์แผนไทย ผู้รับบริการ 43 ราย คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต ผู้รับบริการ 41 ราย คลินิกการยืนยันตัวตน ระบบ (Health ID) ผู้รับบริการ 61 ราย คลินิกร้านยาใกล้บ้าน ผู้รับบริการ 25 ราย คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ผู้รับบริการ 8 ราย คลินิกรับบริจาคอวัยยะและรับบริจาคโลหิต ผู้รับบริการ 71 ราย คลินิกคัดกรองโรคเรื้อรัง ผู้รับบริการ 312 ปกติ 308 ราย ส่งต่อ/เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 4 ราย คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X-ray) ผู้รับบริการ 20 ราย และคลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ พระสงฆ์รับบริการ 10 ราย รวมจำนวนประชาชนที่มารับบริการ 2,759 ราย กลับบ้าน 2,219 ราย นอนโรงพยาบาล 10 ราย และส่งต่อ จำนวน 530 ราย

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีกำหนดจะจัดกิจกรรม “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ครั้งที่ 2 ณ อำเภอธาตุพนม ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567