ภูพานLINE_ALBUM_ฝังไมโครชิปเม่นใหญ่ 24.4.67_๒๔๐๕๑๑_22_0