ประชาสัมพันธ์

“วิรัช พิมพะนิตย์” นำทีมอสม.ขานรับวัคซีน เดินสายเคาะประตูบ้านรณรงค์ฉีดสร้างเกาะป้องกันโควิด

“วิรัช พิมพะนิตย์” ที่ปรึกษารมว.คมนาคม นำทีมนักรบเสื้อเทา เดินสายเคาะประตูบ้านรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 พร้อมจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิดสร้างขวัญกำลังใจ อสม.นักรบด่านหน้า ขณะที่ อสม.ขานรับพร้อมฉีดและลุยเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน ต.ไผ่  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิราช สืบมา ประธาน อสม.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเลขาสมาคม อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับ อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. พร้อมนำทีมอสม.นักรบเสื้อเทา ใน ต.ไผ่ ออกเดินเคาะประตูบ้านรณรงค์และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564  เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19

นอกจากนี้นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับ อสม.และรณรงค์การฉีดวัคซีนกับประชาชนในพื้นที่ ต.โพนทอง ต.บึงวิชัย และต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมระดมแรงกายแรงใจจากญาติสนิท มิตรสหาย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดกองทุนผ้าป่ามอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสยกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าอีกด้วย

                นายวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ขอให้อสม.ซึ่งเป็นนักรบเสื้อเทาด่านหน้าช่วยกันเข้าเคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีวัคซีนซิโนแวค และแอสต้าซิเนก้า ซึ่งผลิตจากเชื้อตาย ฉีดแล้วมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่มีผลข้างเคียง หลายคนได้ฉีดไปแล้ว หากประชาชนสามารถฉีดวัคซีนได้ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ ทั้งทำมาค้าขาย จัดงานบุญ งานประเพณีได้ตามปกติ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านทั้งประเทศ ในนามของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อยากให้ออกมาฉีดวัคซีนกันให้มากๆ ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเอง ก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดกระทรวงคมนาคมออกมาฉีด อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่หลายวันที่ผ่านมาพบว่าทั้งอสม.และประชาชนมีความรู้ตื่นตัวในเรื่องการฉีดวัคซีนมากขึ้น และคาดว่าจะมีประชาชนต้องการฉีดจำนวนมาก

                ด้านนายธนบูลย์ คนหาญ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองโพน ต.ไผ่  กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.กำลังร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือน เพื่อที่จะให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพราะหากพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วจะมีภูมิคุ้มโรคโควิด-19 ได้ ในส่วนกรณีที่อสม.จะได้รับประกันภัยโควิด-19 จากผ้าป่าของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการคมนาคมนั้น ถือเป็นสร้างขวัญกำลังใจกับอสม.ที่ทำหน้าที่ด่านหน้าได้เป็นอย่างดี

                ขณะที่นางอรทัย ชอบศิลป์ ประธานอสม.หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นอสม.ที่ทำงานในพื้นที่อยากฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้จากการพูดคุยปรึกษากันกับอสม.ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของการฉีดมากขึ้น และอยากที่จะฉีด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และเพื่อครอบครัว อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านขณะนี้ก็พบว่าประชาชนก็มีความเข้าใจ มีการตื่นตัว และอยากที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอสม.ของ ต.ไผ่จะร่วมกันลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนออกมาฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุด