ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ชวนฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 “ฉีดวัคซีนไม่น่ากลัว ฉีดวัคซีนหยุดโควิด” ตั้งธงประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง เผยเบื้องต้นบุคลากรด่านหน้า ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ผู้นำชุมชน อสม. ได้รับการฉีดแล้วประมาณ 230,000 ราย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-16 รอบ 3 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุด พบผู้ป่วยยืนยัน 99 ราย กำลังรักษา 32 ราย หายป่วยและส่งตัวกลับบ้านแล้ว 66 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

นายทรงพลกล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อ ตลอดจนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน ที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยพบผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ไม่กระจายเชื้อไปยังชุมชนทั่วไป
“อย่างไรก็ตาม ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับข้าราชการ ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเบื้องต้นทาง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มที่เป็นบุคลากรด่านหน้าประมาณ 270,000 ราย โดยบุคคลในกลุ่มดังกล่าวต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับการฉีดแล้วประมาณ 230,000 ราย หรือ 83% ” นายทรงพลกล่าว

นายทรงพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.กาฬสินธุ์ มีแนวโน้มจะคลี่คลาย ทั้งนี้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวทุกฝ่าย แต่ก็เป็นประเด็นที่ยังต้องตระหนัก และไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ดังนั้น จึงฝากขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ลงทะเบียนหรือจองเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล อสม. ซึ่งกำหนดดีเดย์ฉีดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ล่าสุด จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาประมาณ 11,880 โดส และจะได้เพิ่มเติมในเร็วๆนี้อีกประมาณ 6,000 โดส
“การฉีดวัคซีนไม่มีอันตราย วัคซีนโควิดไม่น่ากลัว เป็นหนทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่มีผลที่จะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเรา ซึ่งก็เหมือนการฉีดวัคซีนทั่วๆไป และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน” นายทรงพลกล่าวในที่สุด