ประชาสัมพันธ์

หนองคาย ห้วยโมงเร่งระบายน้ำรอรับน้ำฝน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง หนองคาย เร่งระบายน้ำออก เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมารอบใหม่ พร้อมจัดสรรน้ำให้ประชาชนใช้ประโยชน์

วันนี้ (4 มิ.ย.67) ช่วงนี้จังหวัดหนองคาย มีฝนตกลงอย่างหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่โครงการได้ทำการระบายน้ำออกจากโครงการส่งน้ำเพื่อเป็นการรองรับน้ำฝนในรอบฝนตกใหม่นี้ โดยให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการการใช้น้ำในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ก่อนที่น้ำจะถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ อ.โพธิ์ตาก อ.ศรีเชียงใหม่ ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในลำห้วยโมง อยู่ระหว่างการทำนา และปลูกพืชหลายชนิด มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก และยังได้มีการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้กันเองในบางส่วนด้วย

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้รับน้ำจากลำห้วยโมง ลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำโขง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ ทั้งการกระจายน้ำในภาคการเกษตร การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแม่น้ำโขงด้วย.