ประชาสัมพันธ์

กาฬสินธุ์ เปิดนิทรรศการอย่าลืมชาติพันธุ์โชว์ศิลปะวิถีชีวิตคนอีสาน

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจัดโชว์นิทรรศการ อย่าลืมชาติพันธุ์ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนอีสาน โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสร้างแรงบันดาลใจเปิดพื้นที่วิถีศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมขับเคลื่อนให้เมืองน้ำดำเป็นศูนย์กลางศิลปะของภาคอีสาน

ที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “อย่าลืมชาติพันธุ์” มีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นผลงานของ นายธนรัช ทานะ ศิลปินสายเลือดคนอีสานเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของคนอีสานในทุกมิติ

ทั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานที่งดงามมีคุณค่าสร้างสุนทรียภาพ แฝงคติธรรมและปรัชญา สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจมีความชื่นชอบในด้านศิลปะ โดยมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ร่วมกันจับมือขับเคลื่อนผลักดันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมสนับสนุน วิถีศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม ให้เมืองกาฬสินธุ์ หรือเมืองน้ำดำเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดงานทางด้านศิลปะทุกรูปแบบ โดยใช้ศิลปะนำการท่องเที่ยว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสร้างสังคมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมมิติทางศิลปกรรมร่วมสมัยโดยจัดผลงานของศิลปินโชว์ตลอดทั้งปี

นายธนรัช ทานะ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ในชีวิตประจำวันของคนอีสานที่เป็นวิถีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวบรรยายถึงรากเหง้าที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ในแต่ละจังหวัดโดยใช้ศิลปกรรมเป็นการถ่ายทอดนำสิ่งที่ดี มีคุณค่า อาทิเช่น ลายหม้อดินบ้านเชียง ลายผ้าทอต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และงานที่ทรงคุณค่าคือ พุทธศิลป์ มีการใช้วัสดุจากไม้แกะเป็นพระพิมพ์ขึ้นมา ภาพวาด การใช้สี ภาพแกะสลัก เครื่องปั่นดินเผา พร้อมจิตรกรรม จะจัดนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึง 25 มิถุนายน 2567 ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านที่อยากมาสัมผัสงานศิลปกรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนอีสานในทุกจังหวัดมาชมได้ที่หอศิลป์กาฬสินธุ์เพื่อร่วมกันส่งเสริมประวัติศาสตร์ของคนอีสานให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองโดยใช้สโลแกน วิถีศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ให้ศิลปินและประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ กระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาศิลปกรรมในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนสังคมเกิดความเข้มแข็งให้เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป