ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม การฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/67 การดำเนินงานศูนย์การศึกษาค่ายศรีพัชรินทร และการพัฒนาครูอาจารย์ ศฝ.นศท.มทบ.23

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 13.00 น. พล.ต. กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567 ของ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.มทบ.23, การดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาค่ายศรีพัชรินทร ในการส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศฝ.นศท.มทบ.23 ในการพัฒนาครูอาจารย์และส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีวิทยฐานะ