ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯนครพนม ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลบุตรหลาน อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาด และเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ที่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน และปราบปรามนักค้ายาเสพติดในชุมชน (NPD.P4) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยเน้นปราบปรามนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเร่งด่วนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการยั่งยืนและปราบปรามนักค้ายาเสพติดในชุมชน (NPD.P4) บ้านโพนงาม ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอเมืองนครพนม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม กำนันตำบลนาทราย นายก อบต.นาทราย ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหัวโพน และผู้ใหญ่บ้านโพนงามหมู่ที่ 3