ประชาสัมพันธ์

อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานเพื่อความหลากหลายทางเพศ Roi-et Pride Festival 2024

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด และภาคเอกชน ได้ร่วมกันแถลงข่าวเจรียมจัดโครงการสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิของประชาชน ณ บริเวณชั้นล่างโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเต็ล จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องานว่า“Roi – et Pride Festival 2024” ตามแนวคิด Proud Of Yourself สนับสนุนความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจ และเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดงาน Roi-et Pride Festival 2024 มีสาระที่สำคัญคือ การสนับสนุนและผลักดันให้มีการยอมรับสมรสเท่าเทียมในสังคมไทย หากกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปี 2567 ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเกิดการยอมรับอย่างแท้จริงในสังคมไทย

โดยจะมีขบวนพาเหรด Pride Carnival ขบวน Pride Disco และ ขบวนหมอลำ Carnival ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านเอกชน ต่างๆ ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วไปก็สามารถแต่งกายเข้าร่วมขบวนเพื่อแสดงออกฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาลไพรด์ โชว์ศักยภาพความกลมเกลียว รวมทั้งการแสดงออกเพื่อความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มเพศทางเลือกของจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย นอกจากนี้ยังให้มีการจัดประกวดขบวนพาเหรดสวยงามและสร้างสรรค์ ประกวดเฟ้นหา Miss Pride of Roi-et 2024 ซึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ หสาวประเวศสองสามารถเข้าร่วมและการประกวด LGBTQIAN & Ambassador Roiet 2024 การประกวดชุดแนวสร้างสรร ส่งเสริมภาพลักษณ์

ทั้งนี้ ‘Roi-et Pride Festival 2024’ ในปีนี้จะจัดในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. เส้นทางขบวนพาเหรดจะอยู่บนหายโศรก เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มุ่งหน้าสู่บึงพลาญชัย ผ่านประตูสาเกตนคร และสถานที่จัดงานคือบริเวณลานลานสาเกตนคร หน้าหอโหวดร้อยเอ็ด

ถือได้ว่างาน Roi-et Pridd Festival 2024 เป็นอีกหนึ่งในคอนเทนต์ปิดท้ายเดือน เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไพรด์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด แถมยังเป็นการแสดงศักยภาพ และปักหมุด Pride Festival ที่พร้อมร่วมต่อยอดผลักดัน Entertainment Hub of Asia ภายใต้ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ของประเทศไทยต่อไป.