ประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองเลย เปิดงานสับปะรดส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สินค้า GI ณ ไร่ม่วงเมืองเลย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ. เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2567 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สินค้า GI นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตัดต้นสับปะรดเปิดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน พี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมบริเวณตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนชาวตำบลน้ำหมาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยัง เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ได้กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้ง ยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยให้มีมาตรฐานสู่ตลาดสีเขียว (Green Market) รวมถึง ส่งเสริมอาชีพการปลูกสับปะรดเป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืน ตลอดจน กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน
ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันตำสับปะรดไร่ม่วงประกอบลีลา การแข่งขันกินสับปะรดไร่ม่วง การประกวดสับปะรดไร่ม่วงของแท้ ผลโต รสชาติดี ปลอดสารพิษ การประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดไร่ม่วง การประกวดการแต่งร้านสับปะรดไร่ม่วง การประกวดวาดภาพของเด็กและเยาวชน “เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นของหนู” การแข่งขันวิ่ง Fun Run วิ่งเปิดบ้านงานสับปะรดไร่ม่วง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดเลย

ทั้งนี้ เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย นักท่องเที่ยว ชมชิมช้อป สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หวาน หอม ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น เอกลักษณ์สับปะรดไร่ม่วง จากเกษตรกรตำบลน้ำหมาน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดอีกมากมายหลายชนิด ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย