ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ชู Soft Power อาหาร ดนตรีอีสาน ขุมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยั่งยืน

วันที่ 14 มิ.ย. 2567 ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน ISAN Insight Summit 2024 งานเสวนาเศรษฐกิจอีสานแห่งปี ในธีม ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ISAN Soft Power โอกาสและความท้าทายในการพลิกเศรษฐกิจอีสานให้รุ่งเรืองและยั่งยืน” มีนางสาวมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซอฟท์พาวเวอร์ แห่งชาติ,นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนักวิชาการ นักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาคำว่า Soft Power คือหนึ่งในคำที่สังคมไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งคำนิยามและรูปแบบ ซึ่งวันนี้คนเข้าใจในภาพรวมว่าไม่ใช่สินค้า แต่เป็นการพยายามสร้างสินค้าที่มีอยู่แล้วให้เป็นพลัง Soft Power ที่ทำให้เราจับต้องได้ มีเสน่ห์ โดยรัฐบาลได้พูดถึงภาพรวมอยากให้ประเทศไทยมีเสน่ห์โดยมีเม็ดเงินไหลเข้าทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นในความเป็นอีสานที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอีสาน อาหารอีสาน การแสดง ที่จะดึงดูดผู้คนและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้

“รัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้อาหารอีสาน เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก ซึ่งมีร้านอาหาร และมียิมมวยไทยกระจายอยู่ทุกแห่งทั่วโลกและ การแสดงของคนไทยหรือ ทีป๊อป จะต้องได้ขึ้นโชว์ในเวทีระดับโลก และรัฐบาลมีนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์ พาวเวอร์ เป้าหมายของรัฐบาลในปี 2570 อยากเห็นคนไทย มีโอกาสในการพัฒนายกระดับทักษะคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง 20 ล้านครอบครัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบาย soft power มุ่งสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น”

ทั้งนี้ งาน “ISAN saft Power ขุมทรัพย์ขันเคลื่อน “อีสานใหม่” สู่สากล ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นว่า ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของประเทศไทยทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีความเป็นมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ ทำให้มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และสืบทอดกันมาจนมีส่วนสำคัญกลายเป็น saft Power ในอารยธรรมของไทย เช่น อาหารอีสาน มวยไทยอีสาน ผ้าไทยอีสาน เป็นต้น Isan Soft Power เหล่านี้ นอกจากควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกไทยแล้ว ควรนำมาต่อยอดเพื่อสร้างฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลดีต่อพื้นที่อีสานและประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นต่อไป