ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เข้มปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ป้องกันยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 14 มิ.ย. 2567 ที่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ขอนแก่น” เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ โดยมีพล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.4 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการบูรณาการร่วมกัน โดยวันนี้จังหวัดขอนแก่นได้ทำการปล่อยแถวปฏิบัติการพร้อมกันทุกอำเภอ

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) จังหวัดได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ ปลุกกระแสการมีส่วนร่วม และสร้างการรันรู้แก่ประชาชนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดภารกิจให้มีการตรวจตรา ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ลาดตระเวน สืบสวน หาข่าว และแจ้งเบาะแลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

“ได้บูรณาการกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมกันตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล ร่วมกันลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย ตามจุด และพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อป้องปรามและป้องกัน การกระทำผิดกฎหมาย การใช้ความรุนแรง ในพื้นที่หมู่บ้านตำบล สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึง และทันท่วงที หากเกิดเหตุความไม่สงบหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เป็นหน่วยเสริม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบล”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า เราไม่ได้หวังให้เจ้าหน้าที่จะต้องออกมาปะทะหรือต่อสู้ เพียงแต่ว่าเรามุ่งหวังเรื่องของการมีส่วนร่วม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ในเรื่องของด่านหมู่บ้านชุมชน ที่ผ่านมาบางชุมชน หมู่บ้านสามารถจับผู้เสพได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่มีการเกาะกลุ่ม มีระบบเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายในการติดต่อกันในยามที่เกิดเหตุ เชื่อว่าจะช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาก ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองของเราในเรื่องของยาเสพติดมันสงบบรรเทาเบาบางลงมากขึ้น โดยมีการกำชับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาและก็ให้ยึดกรอบกฎหมายเป็นหลักและที่สำคัญคนเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่สามารถรับรู้ถึงปัญหาแนวทางปฏิบัติ