ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดงานรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนภาครัฐ และเอกชน ภาคีเครือข่าย อสม. และประชาชนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรค โดยพื้นที่เสี่ยงสำคัญในชุมชน คือ วัด โรงเรียน โรงเรือน โรงพยาบาล สาเหตุจากมีภาชนะน้ำขังจำนวนมาก อาทิ จานรองกระถางต้นไม้ ต้นสับปะรดสี อ่างบัว อ่างน้ำ แจกันดอกไม้ กระถางธูป เชิงเทียน ยางรถยนต์เก่า ถังสำรองน้ำ และเศษภาชนะต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยในปี 2566 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 272 ราย และในปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 23 ราย

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ และเพื่อลดอัตราป่วยและการแพร่กระจายด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ อีกทั้งเป็นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน นิทรรศการการป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ การแสดงของ อสม. ชุมชน กศน.การมอบอุปกรณ์ และปล่อยแถวรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวอย่าง จำนวน 4 โซน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน อสม. และประชาชน ลงพื้นที่จัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับตัวแทนพื้นที่ตัวอย่าง กว่า 300 คน