ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เตรียมเสนอเจ้าภาพ Interpride World Conference 2025

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายชรัญญา หยองเอ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ,ตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “ขอนแก่นขอเสนอตัวเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงาน “Interpride World Conference 2025” โดยมีหัวหน้าส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ เตรียมความพร้อม “ขอนแก่นขอเสนอตัวเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงาน “Interpride World Conference 2025” โดยวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและความแตกต่างจาก อีก 2 เมือง ที่จะนำเสนอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก็มีบทสรุกที่ได้ คือ ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วม มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายมากมายในการทำงานส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชน ตลอดจนมีกลุ่ม PRIDE Community เข้มแข็งและมีเครือข่ายในภูมิภาคมากที่สุด

“เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะมีการบันทึกลงนามความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประมาณวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อมาจะมีการนำเสนอ เป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงาน “Interpride World Conference 2025” ที่กรุงเทพฯ ประมาณวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นี้”
สำหรับการจัดงาน “Interpride World Conference 2025” จะมี 40 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม 600 กว่าคน นอกจากนั้นยังคาดการณ์ว่า จะสร้างเงินสะพัดให้กับเมืองได้ถีง 1,120 ล้านบาท
โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งชมรม LGBTQ+ ขึ้น ระดมทุกเพศสภาพเพื่อให้ได้ใช้ทุกศักยภาพที่มีมาใช้ในการช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า มีการยอมรับในความเท่าเทียมทางเพศ ความเป็นเพศสภาพมีการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น และในระดับครอบครัวเริ่มให้การยอมรับในตัวลูกหลานที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น จึงมองว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาในสังคมได้มากขึ้น ส่วนการจัดบริการของภาครัฐเพื่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น เทศบาลนครขอนแก่น มีแนวคิดในการปรับปรุงห้องน้ำตามเพศสภาพ การจัดทำทางม้าลายสายรุ้ง ขับเคลื่อนขอนแก่นสู่ความเป็นมหานครแห่งสีรุ้ง หรือ Rainbow City เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ รวมทั้งในชุมชนด้วย นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ยังมีการจัดตั้งชมรม LGBTQ+ โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ จะรวมพลังกันเพื่อเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Inter Pride Conference 2025