ประชาสัมพันธ์

เลย แถลงข่าวประเพณีบุญหลวงละเล่นผีตาโขนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ลานเอนกประสงค์ วัดโพนชัย ถนนพระแก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้าย นายจริยาธร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานเลย นายถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำด้านวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ร่วมเปิดการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี 2567แถลงข่าว ความพร้อม งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2567 มีนางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนร่วมแถลง โดยมีการแสดงรำของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยใบบุญวัดโพนชัย การแสดงผีตาโขนจากกลุ่มผีตาโขนอิสระ กลุ่ม “ตำนานเลย”

ผู้ว่าฯเลยกล่าวถึงภาพรวมการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน กิจกรรม ความพร้อมของสถานที่จัดงาน การเตรียมความพร้อมด้านร้านอาหารและที่พักแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีงานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ให้คงอยู่สืบไป การส่งเสริมการท่องเที่ยวในการจัดงานผีตาโขน กิจกรรมการประกวดวาดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร ทางจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ นำเสนออัตลักษณ์ที่เป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณ
นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นโดยรวมเอา “งานบุญผะเหวด” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญผะเหวดนั้น เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรยในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟ เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ในงานบุญหลวงนี้จะมีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาดลวดลายทั่วเมืองด่านซ้ายร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงในขบวนแห่ ที่เป็นงานบุญเดือน 7 ตามคติความเชื่อของชาวอีสาน “ฮีต 12 คอง 14” โชว์ศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล Must to do in Thailand ในเรื่อง Must see ละลานตาการนำเสนอสีสันของหน้ากากผีตาโขนที่โด่งดังไปยังนานาชาติ และบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ทาง ททท.สำนักงานเลย ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในปีนี้ ได้จัดทำข้อมูลการจัดงานออกเป็น 2 ภาษา ด้วยกัน ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเป็นการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเพิ่มอัตราการเข้าพักในช่วงวันธรรมดาในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดเลย กระตุ้นเศรษฐกิจไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย ททท.สำนักงานเลย คาดว่าจะสร้างรายได้โดยภาพรวมในช่วงการจัดงาน เป็นเงินประมาณ 65 ล้านบาท มียอดอัตราการจองห้องพักอยู่ที่ร้อยละ 75 และจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ประมาณ 50,000 คน นอกจากนี้ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานต่างๆ ประสานสื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดเลย ที่ช่วยกรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน และเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 0 4289 1266, เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 0 4289 1254 และ ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 042 812 812 เฟสบุ๊ค : ททท.สำนักงานเลย : TAT Loei Office
ด้านพ.ต.อ.ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย กล่าวว่า ตามที่นักท่องเที่ยวร้องเรียนว่าค่าที่จอดรถเอกชนคิดค่าจอดแพง 200-400 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า ทางจังหวัดเลย สภงด่านซ้าย และฝ่ายปกครองด่านซ้าย ได้จัดที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวและจัดรถโดยสารขนถ่ายไปยังสถานที่จัดงานฟรี ทั้งที่เดินทางมาจากทางภาคเหนือ กรุงเทพฯและที่เดินทางมาจากทางอีสาน นอกจากนี้ยังระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ใกล้เคียง และนอกพื้นที่ รวมทั้งมูลนิธิฯจิตอาสาเข้ามาช่วยบรรเทาการจราจรและชมรมท่องเที่ยวกกสะทอนนำรถโดยสารจำนวน 30 คันมาบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวฟรี