ประชาสัมพันธ์

นครพนม รพ.สต.ท่าลาด’ อ.เรณูนคร ปล่อยคาวาน ‘นักรบยุงลายท่าลาดพิฆาตยุง’รักษาสถิติ ‘ปลอดไข้เลือดออก 8 ปี อูดควันต้านยุง’

‘รพ.สต.ท่าลาด’ อ.เรณูนครฯ kick off ปล่อยคาราวาน ‘นักรบยุงลายท่าลาด’ โดยนายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายสุริยา คำคนซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท่าลาดบูรณาการรณรงค์ตาม ‘โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชุน ปี 2567’ ด้วยกระบวนการ “บ่ให้ บ่ให้กัด ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ธงแดงแจ้งยุงหลาย นักรบยุงลายท่าลาดพิฆาตยุง” รักษาสถิติตำบลปลอดไข้เลือดออก 8 ปี

นายสุริยา คำคนซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายออกปฏิบัติการรณรงค์ 'โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชุน ปี 2567' ด้วยกระบวนการ "บ่ให้ บ่ให้กัด ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ธงแดงแจ้งยุงหลาย นักรบยุงลายท่าลาดพิฆาตยุง" โดยนวัตกรรมเล็ก ๆ ที่ไม่ใช้เงิน ใช้เพียงธงแดงจากถุงขยะสีแดง ทำเป็นอาวุธส่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แจกทุกบ้านในคุ้มรับผิดชอบ หากบ้านไหนพบยุงจำนวนมาก ให้ปักธงแดง พร้อมแจ้ง อสม.เข้าตรวจสอบ พร้อมกำจัดลูกน้ำและพ่นด้วยนวัตกรรมเครื่องพ่นอูดควันฆ่ายุงตัวแก่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมกำจัดยุงลาย ที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาจากไอเดียของนายสุริยา คำคนซื่อ แห่ง รพ.สต.ท่าลาด แห่งนี้