ประชาสัมพันธ์

อุดรธานี สนง.หม่อนไหมเขตอีสาน แสดงผลงานพร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อุดรธานี เขตเทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน การแสดงผลงานและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน และทายาทหม่อนไหมในชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 รอบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จาก ทั้งเขต 1 – 5 และ คณะครู นักเรียนที่มาจัดแสดงสินค้า ฯลฯ ที่มาร่วมงานจัดบูธ จำนวนมาก ซึ่งงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.นี้ ณ.ลานโปรโมชั่น แห่งนี้

หลังจากที่นายวัชรพงษ์ แก้วหอม ได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายวัชรพงษ์ แก้วหอม ได้กล่าวและทำพิธีเปิดงานว่า จากที่ได้รับรายงานจาก นางพรไสว ชุ่มบุญชู ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้แล้วว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในอาชีพหม่อนไหม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อุดรธานีแห่งนี้ ซึ่งมีทั้ง ประกอบด้วย การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนและทายาทหม่อนไหมในชุมชน จากอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ และมุกดาหารจำนวน 18 โรงเรียน 2 ชุมชน และมีการประกวดประดิษฐ์พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ฯ การประกวดชุดอาหารจากวัตถุดิบด้านหม่อนไหม การประกวดการพูดเล่าเรื่อง “การสืบทอดทายาททอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น สร้างสายใยรักจากหม่อนไหม” และ การประกวดโครงงานด้านหม่อนไหม

และในโอกาสนี้ จึงขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน รวมถึงโรงเรียนที่และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ร่วมงานทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ร่วมในการจัดงานทุกท่าน ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อร่วมกันส่งเสริม และพัฒนางานด้านหม่อนไหมให้มั่นคงสืบต่อไป ..