ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร ตม. นำรถ Mobile Service ออกให้บริการคนต่างด้าวนอกสถานที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง

ตม.จว.มุกดาหาร การบริการคืองานของเรา นำรถ Mobile Service ออกให้บริการแก่คนต่างด้าวและประชาชน นอกสถานที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง

วันที่ 01 07 67 เวลา 13.00 น. ตม.จว.มุกดาหาร ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร, พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร, พ.ต.ท.หญิง สุปราณี เรือนใสแก้ว และ ว่าที่ พ.ต.ท.พิชิต มัครมย์ สว.ตม.จว.มุกดาหาร

โดยเจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าว และ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.มุกดาหาร ได้นำรถ Mobile Service ออกให้บริการแก่คนต่างด้าวและประชาชนในเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวสามารถเข้ารับบริการงานขออยู่ต่อ, รายงานตัว 90 วัน,งานการรับแจ้งที่พักอาศัย เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการ ณ ที่ทำการ และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคนต่างด้าว รวมถึงตรวจสอบ ติดตามการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร, การรายงานตัว 90 วัน, การแจ้งที่พักอาศัย ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความแต่อย่างใด