ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลขอนแก่นเชิญชวนคนไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดี เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 1 ก.ค. 2567 ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแบบเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ และรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า ได้ออกกำลังกาย ผ่านกิจกรรมออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งหากออกกำลังกายติดต่อกันเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรค และช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษา ตลอดจนลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังได้”

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีลงนามเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เดินรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “คนไทยสมองดี” (Healthy Thais Healthy Brains) และกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ณ บึงสีฐาน จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติฯ ลงทะเบียนได้ฟรีที่ http://WRB10.thai.run ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 สำหรับผู้ลงทะเบียน 4 แสนท่านแรกจะได้สิทธิรับเสื้อที่ระลึกโครงการ ฯ หรือสวมเสื้อสีเหลือง 2 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ