ประชาสัมพันธ์

นครพนม แถลงข่าวจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 พร้อมกิจกรรมส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม ดร.ศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม นายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมข่าวการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ร่วมในพิธีฯ

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ความพร้อมของจังหวัดนครพนมและภาพรวมของการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 และการจัดกิจกรรมส่งสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ” หากพูดถึงความพร้อม นครพนมพร้อมมาก ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมเติบโตขึ้นถึง 132% มากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสานและปัจจุบันก็ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางก็สามารถมาได้ทั้งเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนน 4 เลนและสายการบิน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมจึงได้จัดกิจกรรม งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 และการจัด กิจกรรมส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ” นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานและการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม ในด้านการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ทางเทศบาลเมืองนครพนมได้รับผิดชอบในเรื่องของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งดูแลเรื่องการจัดระเบียบของร้านค้า ดูแลเรื่องรักษาความสะอาดในพื้นที่บริเวณการจัดงาน ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนนางร่ำร่วมรำในงานบวงสรวงฯ ครบทุกวัน รับรองว่าทางจังหวัดนครพนมมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในปีนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฯ โดยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ อาหารสำหรับนางรำบวงสรวง ในทุกๆ วัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริม งานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อซาติ ร่วมบูรณาการการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ประกอบด้วย การจัดรถคานิวัลชนเผ่าไทนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ มีให้ชมทั้ง 7 วัน การออกร้านการแสดงวิถีชีวิตชาติพันธ์ รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของชุมชนท่องเที่ยว มีการแสดงลานวัฒนธรรม และยังนำนางรำจากชนเผ่า มีร่วมรำบวงสรวง ชนเผ่าละ 100 คน

พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม กล่าวถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในส่วนของมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางตำรวจ ทหารฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จะมีการบูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเข้มแข็ง โดยวางแผนรองรับไว้ ผ่านการควบคุมของศูนย์บัญชาการร่วม ที่จะมีทั้งชุดบริการจราจร ชุดตรวจคัดกรอง ชุดสายตรวจเดินเท้า และชุดควบคุมฝูงขน ซึ่งปัจจุบันพร้อมแล้วที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม การบูรณาความร่วมมีอระหว่างภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครพนม ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดนครพนม ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพขวบแห่เครื่องบวงสรวง องค์พญาศรีสัตตนาคราช พุทธศิลป์ รุ่น 1 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สืบเนื่องจากในปีนี้ หอการค้าจังหวัดนครพนม ได้จัดสร้าง องค์พญาศรีสัตตนาคราช พุทธศิลป์ รุ่น 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาจัดสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดนครพนม แห่งใหม่ ทั้งนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ร้านค้า ห้างร้านต่างๆ ไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากนักท่องเที่ยว

นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ภารกิจหลักคือการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบกันอย่างแพร่หลาย การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 ปีนี้ ก็ได้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ทั้งนี้ได้ร่วมกับบริษัท ผู้ประกอบการ ต่างๆ นำนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567