ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เอาแทร่! ท่านจอดเราล็อค ขาว-แดง ขาว-เหลือง ซ้อนคัน แก้ปัญหาการจราจร ในชั่วโมงเร่งด่วน

จ.ขอนแก่น Kick off! จัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดช่องทางจราจรเฉพาะสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน (จอดรับ-ส่ง แล้วออกไป/ห้ามจอดถาวร) การจอดรถยนต์ไม่ให้กีดขวางการจราจร (ขนานชิดขอบทาง/ห้ามจอดทแยง) และการขอคืนพื้นที่ร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า (ให้ถอยร่นเข้าไปชิดสวนรัชดานุสรณ์) ทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดเบาบางลง ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2567 นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ตรวจติดตามการเริ่มดำเนินนโยบายจัดระเบียบการจราจร (Kick off) บริเวณถนนรอบ ร.ร.อนุบาลขอนแก่น และ ร.ร.สนามบิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองขอนแก่น ได้แก่ บริเวณ ถ.กลางเมือง ถ.ประชาสโมสร ถ.หลังเมือง และ ถ.หน้าเมือง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น (ด้านจราจร),นายโสภณ เจริญพร หน.สนง.ปภ.ขอนแก่น รอง ผอ.แขวงทางหลวงขอนแก่น พ.ต.ท.พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองขอนแก่น ,นายวิทิตย์ นามมูลน้อย หัวหน้าฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและปลอดภัยบนท้องถนน ,ผู้แทนเทศบาลนครขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น ,นางสาวอินทุอร โควังชัย รอง ผอ.รกท.ผอ.ร.ร.สนามบิน คณะครูอาจารย์ทั้งสองโรงเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น และ จนท.เทศกิจ เข้าร่วมการปฏิบัติ

นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดช่องทางจราจรเฉพาะสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน (จอดรับ-ส่ง แล้วออกไป/ห้ามจอดถาวร) การจอดรถยนต์ไม่ให้กีดขวางการจราจร (ขนานชิดขอบทาง/ห้ามจอดทแยง) และการขอคืนพื้นที่ร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า (ให้ถอยร่นเข้าไปชิดสวนรัชดานุสรณ์) ทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดเบาบางลง ทั้งนี้ ได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้1. ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการจอดรถรับ-ส่งนักเรียนให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน2. จัดระเบียบการรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้า ร.ร.สนามบิน ประตูด้านฝั่งตรงข้าม สนง.ที่ดินจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม) 3. จัดให้บุคลากรของ ร.ร.ช่วยอำนวยความสะดวกในการจราจร โดยเฉพาะบริเวณถนนหน้าทางเข้า ร.ร.และ 4. ให้เทศบาลฯ ทาสีตีเส้นทางข้ามถนนเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

“เมื่อดำเนินมาตรการครบ 2 สัปดาห์ จะประเมินผล เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรการให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”
ด้าน นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับนโยบายจาก จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านได้ลงมาตรวจดูพื้นที่จริง ในช่วงตอนเช้า การจราจรของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ สื่อสารแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการจราจร และมาตรการต่างๆ เพื่อแจ้งไปยังคณะครู รายการหาพื้นที่จอดรถ ในสถานที่ราชการต่างๆ และหาพื้นที่บริเวณจอดรถ แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

นายประจวบ กล่าวอีกว่า เนื่องจากว่าการประกาศใช้ นโยบายต่างๆของทางจังหวัด ทางโรงเรียนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่าทางจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายและมาตรการ เกี่ยวกับการใช้การจราจร บริเวณรอบหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัด ในช่วงเช้าและช่วงเย็นได้ จาก 2 วันที่ผ่านมาที่ท่านรองยุทธพร ได้ลงพื้นที่ และท่านรองผู้การจังหวัดฯ รองผู้กำกับการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงพื้นที่สถานการณ์จริงทุกท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้มาจัดระบบ และมาให้คำแนะนำ กับผู้ปกครองกับทางโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนก็ได้ยึดถือปฏิบัติ

นายประจวบ กล่าวด้วยว่าโดยในช่วงแรกๆก็ให้คณะครูมารอรับลูกๆเด็กนักเรียน ตรงที่หน้าโรงเรียนเลย เพื่อที่จะได้นำลูกๆเด็กนักเรียนเข้าสู่ประตูโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ในช่วงแรกๆเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเคยชิน โดยเฉพาะเด็กช่วงชั้นอนุบาล โดยให้สื่อสารไปยังครูประจำชั้น หัวหน้าสายชั้น ให้สื่อสารไปยังผู้ปกครองว่าให้ วนรถมาหน้าโรงเรียนเพื่อส่งบุตรหลานได้เลย ด้านฝั่งประตูโรงเรียน ส่วนเด็กโต ป.4 ป.5 และป.6 ขอความร่วมมือจอดฝั่งตรงข้าม ตรงส่วนรัชดานุสรณ์ เพราะว่าลูกๆเราเด็กโตสามารถเดินข้ามถนนทางม้าลายได้แล้ว แต่เด็กอนุบาลนั้น ผู้ปกครองต้องจอดรถเพื่อลงเข้ามาส่งลูกๆข้ามทางม้าลาย
“เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยให้ครูประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ทราบว่าสามารถวนมาจอดฝั่งประตูด้านหน้าโรงเรียนได้ และสวนทางม้าลายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือใช้ทางม้าลายฝั่งประตู 3 ของโรงเรียน เข้าโรงเรียนเพียงด้านเดียว ถ้าเข้าประตู 4 ฝั่งด้านนั้นก็จะจราจรติดขัดเพราะจะทำให้รถชะลอ เพื่อให้ลูกๆได้เดินข้ามถนน เพราะถ้าชะลอแล้วก็จะทำให้รถติดไปจนถึงสี่แยก เพราะฉะนั้นก็จะทำให้รถติดมากขึ้น