ประชาสัมพันธ์

“kkbs มข.” แทนคำขอบคุณมอบประกาศนียบัตรให้กับสื่อมวลชน

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบประกาศนียบัตรผู้สื่อข่าว ที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดีต่อการดำเนินงานของคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 2 ก.ค. 2567 ที่ ห้องวังเลิศ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS.) ช่วงเวลา 11.00-13.00 น.มีพิธีส่งมอบงานให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับคณบดีฯท่านใหม่ ก่อนเริ่มงาน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบ ประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นผู้สื่อข่าว ที่ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออันดีต่อการดำเนินงานของคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระการบริหารปีพ.ศ 2563-2567 โดยมีโดยมี ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน ว่าที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คนใหม่) ,ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมข่าวสื่อมวลชนร่วมงาน

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ได้รู้จักกับ ทีมงานข่าว ของคุณชูไทย วงศ์บุญมี ประธานชมรมนักข่าว-นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนท่านปลัดธงชัย กุศลากร อดีตข้าราชการกรมการปกครอง ที่ให้การสนับสนุน เผยแพร่กิจกรรมของคณะด้วยดีตลอดมา นับได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ยังผลให้การดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จัก ของคน ในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นหวังจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตข้างหน้า จะได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าว จากทีมข่าวของพี่ๆนักข่าวทั้งหลายด้วยดีดังเช่นเดิม

ด้านปลัดธงชัย กุศลากร จากสำนักข่าวแม็คโปร ซึ่งเป็นตัวแทนของสื่อมวลชน ที่ได้ไปรับใบประกาศนียบัตร ขอบคุณ จากทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ทางทีมงาน ได้ นำกิจกรรมของคณะออกเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบกันไปทั่ว ทั้งประเทศ และทั่วโลกผ่าน ทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ ทางเว็บไซต์ทั้งเพจข่าว ซึ่ง นับว่า ทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการนำเสนอออกมากที่สุด ในบรรดาของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นที่ทราบดีว่า การทำงานของ สื่อมวลชนและคณะ มีเป็นไปอย่างราบรื่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารซึ่งกันและกัน นับได้ว่าเป็นเวลา 10 กว่าปี อีกอย่าง บริบทโดยทั่วไปของ สื่อมวลชนในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยดี ทำให้ สื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์ลดน้อยถอยลง หันมาเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์,ผ่าน YouTube ผ่านเพจ กันเป็นส่วนมาก ดังนั้นในอนาคตจึงหวังว่าผู้บริหารท่านใหม่ที่มาดำรงตำแหน่ง จะ ช่วยเหลือและดูแลเหมือนกับอดีตผู้บริหารที่ดูแลกันมา ท้ายสุดนี้ อยากจะกล่าวว่า แต่อย่างไร ทางทีมข่าวก็ยินดีที่จะ นำกิจกรรมของทางคณะไปเผยแพร่ โดยดีดุจดั่งเช่นเดิม.