ประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด คณะกรรมการอัยการคุ้มครองสิทธิ์ภาคประชาชน มอบตู้แช่นำดื่มเพื่อบริการประชาชน

นายชานนท์ ลิขิตบัณฑูร ประธานคณะกรรมการอัยการคุ้มครองสิทธิ์ภาคประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายมงคล มันทรา รองประธานฯ นายจิตติ จันทรจตุรภัทร กรรมการฯ นายวรากร วิชระอนนท์ เลขาฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ นำตู้แช่ ไปมอบให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธีรพล แก้วไวยุทธ อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวอัมพิกา มานะพงศ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ท.บุณถิ่น วันภักดี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะให้เกียรติร่วมรับมอบ และกล่าวขอบคุณ

นายชานนท์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ คณะกรรมการอัยการคุ้มครองสิทธิภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด นำน้ำดื่มบรรจุขวด ไปมอบให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 10,000 ขวด ไว้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

ต่อมาคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าถ้ามีตู้แช่ สำหรับแช่น้ำดื่มเพื่อบริการเวลาอากาศร้อน หรือกระหายน้ำสามารถหยิบดื่มได้ฟรี เป็นการลดค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย

เชื่อว่าน่าจะสร้างความผ่อนคลาย ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราขการ จึงได้นำตู้แช่เย็น มูลค่า 10,000 บาทเศษ จำนวน 1 ตู้มามอบให้กับสำนักงานอัยการจังหวัด ไว้บริการเจ้าหน้าที่และให้ประชาชนได้หยิบน้ำจากตู้แช่ไปดื่มอย่างมีความสุขต่อไป