ประชาสัมพันธ์

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่ “ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.ค.2567 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ Cobot Contest Thailand 2024 ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่ “ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะให้การต้อนรั

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ Cobot Contest Thailand 2024 ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่ “ 60 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในปีนี้ จัดขึ้น ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสมงคลเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน สู่ราชมงคลขอนแก่น เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจัดมาแล้วสองปี และปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการสร้าง และควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีการวางแผนการทำงานการแข่งขันภายในหมู่คณะ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในทีมเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างสถาบันการศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างขีดความสามารถให้ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

การแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขัน “หุ่นยนต์ต่อสู้ ประจำปี 2567 “ (TGTK ISAN ROBOT WARRIOR ครั้งที่ 5 ) ซึ่งเป็นการจัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 มีทั้งทีมภายในและภายนอกเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 ทีม การแข่งขัน “ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567 “(Cobot Contest Thailand 2024) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 40..ทีม ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี