ประชาสัมพันธ์

คนเมืองกุดสิมนารายณ์ไม่ทอดทิ้งกันมอบสิ่งของ-น้ำดื่มรพ.สนามช่วยผู้ป่วยรักษาโควิด

“ประเสริฐ บุญเรือง”ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นำทีมงานคนสาธารณะออกให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอนาคูและโรงพยาบาลสนามอำเภอห้วยผึ้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามารักษาโรคโควิด-19 ตามโครงการคนเมืองกุดสิมนารายณ์ไม่ทอดทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 พร้อมด้วยทีมงานคนสาธารณะร่วมกันออกให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและกักกันตัว พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการดำรงชีวิต และเป็นตัวแทนของครอบครัวตัณฑสิทธิ์ มอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอนาคู และโรงพยาบาลสนามอำเภอห้วยผึ้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวและเข้ามารักษาโรคโควิด-19 ตามโครงการคนเมืองกุดสิมนารายณ์ไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีนายนฤนาท  เมืองแสน นาอำเภอนาคู นายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ

นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับมีประชาชนที่ติดเชื้อเดินทางขอกลับมารักษาในภูมิลำเนาและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลสนามอำเภอนาคู และโรงพยาบาลสนามอำเภอห้วยผึ้งทั้งสองแห่งนี้ ซึ่งใช้ที่ว่าการอำเภอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ อป.พร.ชรบ.และบุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นใช้เป็นสถานที่ในการรักษา และเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่หากผู้ติดเชื้อมีการวิกฤติก็สามารถส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและน้ำดื่มนั้น นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอีกด้วยว่าคนเมืองกุดสิมนารายณ์ไม่ทอดทิ้งกันจะร่วมสู้วิกฤติโรคโควิด-19ไปด้วยกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/07/2021 15:57 น. by อินทรีภูพาน