ประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองน้ำดำ ผุด CI ชุมชนทุกตำบล ปภ.พร้อมทุ่มงบเสริมแกร่งรับโควิด19

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งตั้ง CI หรือ Community Isolation ศูนย์พักคอยระดับตำบลทั้ง 18 อำเภอ  ด้าน ปภ.กาฬสินธุ์เสริมแกร่ง หนุนอุปกรณ์ ที่นอน หมอนมุ้ง เตรียมพร้อมรับคนกาฬสินธุ์กลับบ้าน ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมพุ่ง 4,938ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

ที่โรงเรียนคำชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  ตำบลภูสิงห์  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายธนทร  ศรีนาค  หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ (ปภ.)  ออกเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชน CI หรือ Community Isolation ของเทศบาลตำบลภูสิงห์ ขนาด 20 เตียง โดยมีนางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายอดิศักดิ์  สมคะเณย์  นายก ทต.ภูสิงห์ นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สสอ.สหัสขันธ์  นายอภินันท์  ภูผาดาว  ผอ.ร.ร.คำชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมรับมอบสิ่งของที่จำเป็นที่ได้รับการสนับสนุน จากงบเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับยั้ง ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดหาเพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พักคอย หรือ CI ของทุกตำบล  โดยพื้นที่อ.สหัสขันธ์ มี CI กลาง วัดไตรภูมิ 1 แห่ง 130 เตียง และมี CI ตำบลอีก 7 แห่ง 140 เตียง พร้อมรองรับ

ทั้งนี้นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับผู้นำชุมชน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 บริเวณอาคารศูนย์พักคอย  โดยใช้อาคารเรียน ฉ. ป-1  จำนวน 3 ห้องเรียน  มีกำลังผสมระหว่าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน  อปพร. และ อสม. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.  และพร้อมที่จะนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้รักษาผู้ป่วยในศูนย์พักคอย โดยการดูแลของ  รพ.สต.บ้านโนนอุดม เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ ได้จัดทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแจกจ่ายกับบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงาน และผู้ป่วยโควิด หมุนเวียนแจกจ่าย โดยเลือกสรรวัสดุหาได้ง่ายในชุมชนเช่น ตระไคร้ ใบเตย กระเจี๊ยบ อัญชัน เป็นต้น 

นายธนทร  ศรีนาค  ปภ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในกรจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ CI : Community Isolation จะมีอยู่ 3 หน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง สปสช. อปท. และงบจากเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับยั้ง  โดยที่ผ่านมา ทาง สำนักงาน ปภ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลสนามทุกแห่งไปแล้ว  ขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนเตียง ตู้ ที่นอน ผ้าห่ม สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยของทุกตำบล  อย่างไรก็ตามในส่วนของการสนับสนุนอุปกรณ์ได้เตรียมความพร้อมแล้วทั้ง 18 อำเภอ รวมถึงค่าตอบแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มารักษาความปลอดภัยที่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ที่จะได้รับการสนับสนุนในงบประมาณส่วนนี้