ประชาสัมพันธ์

เอามื้อสามัคคีปลูกพืชรวมสุดยอดสมุนไพรแปลงพุทธเกษตรต้านภัยโควิด-19

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เครือข่าย บวร.พัฒนา วัดป่าไม้แดง ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี“ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร” ปลูกพืชรวมสุดยอดสมุนไพรแปลงพุทธเกษตรต้านภัยโควิด-19  

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่วัดป่าไม้แดง บ้านสิมลี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ธ) นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดป้ายศูนย์เครือข่าย บวร.พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์  “ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร  ต้านภัยโควิด-19” เพื่อขยายการดำเนินการปลูกผักสวยครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไปครอบคลุมทุกชุมชน ทุกพื้นที่ และร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร 1,000 ต้น  กระชายขาว 1,000 ต้น  ขิง 500 ต้น  พืชผักสวนครัว รอบบริเวณวัด ซึ่งเป็นแปลงพุทธเกษตรสมุนไพร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด-19

นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืน และเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และได้จัดทำโครงการ “ฮักนะ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19” ให้ครอบคลุม 211,146 ครัวเรือน  ในรูปแบบเครือข่าย บวร.พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับจังหวัด 1 แห่ง และระดับอำเภอ 18 แห่ง ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายด้วย