ประชาสัมพันธ์

เปิดตลาดสินค้าเกษตรขายตรง แก้ปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชน

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการมหกรรมสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางค้าขาย โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกร และเครือข่ายสหกรณ์ทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลผลิตจากสวนมาจำหน่าย สร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้บริโภคในยุคน้ำมันแพง และสินค้าทุกประเภทในท้องตลาดราคาสูง

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายสหกรณ์ และเกษตรกรร่วม พร้อมนำผลผลิตจากสวนมาออกร้านจำหน่าย ในราคาที่เป็นธรรม

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ในช่วงเปิดเมืองหลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการมหกรรมสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายอย่างแท้จริง โดยเน้นเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ตลอดจนเกษตรทั่วไป เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตตลอดจนแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นการให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกัน ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจำนวน 48 บูธ

นายทรงพล ยังได้กล่าวชื่นชมในความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทุกประเภท รวมถึงเกษตรกรทั่วไปใน จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้นำผลผลิตหรือสินค้าของมาจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคเองก็จะได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ถูกกว่าท้องตลาด ในยุคค่าครองชีพสูงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้านนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สำหรับผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าต่างๆของเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายภายในงาน มีทั้งสินค้าผลิตผลทางการเกษตร เช่น สินค้าแปรรูปเป็นอาหารที่เกิดจากผลิตผลทางการเกษตร สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาสินค้าที่ขายในงานมีราคาถูกกว่าท้องตลาด และผู้ที่มาจำหน่ายจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกร เครือข่ายสหกรณ์ และผู้บริโภค

Last Updated on 26/05/2022 18:17:52 by อินทรีภูพาน