ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเคาะประตูบ้านแจ้งข่าวสารและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดโครงการเคาะประตูบ้านแจ้งข่าวสารและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เน้นกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้เก็บตัวและเฝ้าระวังตนเอง 14 วัน

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมวัดใต้สว่างโพธิ์ค้ำ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้านต้าน โควิด-19 พร้อมร่วมจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัย และออกเดินรณรงค์ออกเคาะประตูบ้านร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. เขตเทศบาลเมือง เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  อสม.ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยืนยันว่าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้แรงงานไทยที่เป็นชาวกาฬสินธุ์ และได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 166 คนนั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองแล้ว ไม่มีผู้ป่วย หรือได้รับเชื้อ เพื่อส่งกลับภูมิลำเนา เก็บตัวที่บ้าน เฝ้าระวัง อีก 14 วัน โดยทางจังหวัดได้จัดแนวทางเคาะประตูบ้าน ซึ่ง อสม. ที่มีอยู่ทุกพื้นที่ ทั้ง 18 อำเภอ ร่วมกับทีมอำเภอ เคาะประตูบ้าน สร้างการรับรู้เน้นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย โดยมีการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการคัดกรองแล้ว แต่หากมีอาการที่สงสัยหรือเสี่ยง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันที ทั้งนี้ให้มีการเคาะประตูเยี่ยมบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยมีผู้ที่ปฏิบัติงานประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทำงานเป็นทีมกับ อสม. ด้วย ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ได้ประกาศสงครามเพื่อต่อต้านไวรัสโควิด-19 อย่างชัดเจน