ประชาสัมพันธ์

พุทธศาสนิกชนสืบสานประเพณีฮดสรงเจ้าคณะตำบลนาจารย์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถวายมุทิตาจิตในพิธีเถราภิเษก สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาฮดสรง เจ้าคณะตำบลนาจารย์ พระนักพัฒนาผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้ม และชื่นชมยินดีของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาการเปรียญวัดประชานิมิตร ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเถราภิเษก (ฮดสรง) เจ้าอธิการวรรณกร ปญฺญาวโร เจ้าคณะตำบลนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประชานิมิตร โดยมีพระครูปัญญามัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะอำเมืองกาฬสินธุ์  วัดกลาง (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งศิษยานุศิษย์เจ้าอธิการวรรณกร ปญฺญาวโร ที่เดินทางมาจากหลายท้องที่ ร่วมถวายมุทิตาจิต และร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะอำเมืองกาฬสินธุ์  กล่าวว่า พิธีเถราภิเษก หรือภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า “ฮดสรง” เป็นงานประเพณีโบราณของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นพิธีที่ชาวพุทธอีสานประกอบขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ คือเพื่อเป็นการถวายชั้นยศหรือสมณศักดิ์แด่พระมหาเถระ หรือพระสงฆ์ หรือสามเณร ผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นอกจากจะเป็นการถวายชั้นยศดังกล่าวแล้ว ยังจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย เพราะถือว่าเป็นผู้ได้ร่วมฮดสรงพระมหาเถระ ผู้มีความรู้ทางธรรม จะได้รับส่วนแห่งบุญวาสนาบารมีของท่านด้วยเช่นกัน ดังนั้น ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน หากมีพิธีเถราภิเษกหรือฮดสรงที่ใดแล้ว ชาวพุทธจะหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อหวังในอานิสงส์และความเป็นสิริมงคลดังกล่าว  ทั้งนี้อุปกรณ์ในการฮดสรง ประกอบด้วยบริขารเครื่องยศ มีอัฐบริขาร 8 ตาลปัตรรูปใบโพธิ์  หลาบเงินหรือหลาบทอง ฮางฮด (รางรดน้ำสรง) ทำรางด้วยไม้เป็นรูปพญานาค  เทียนกึ่งหรือเทียนง่า คือเทียนที่นำมาประกอบติดกันเหมือนกิ่งไม้ 3 คู่ และเทียนกาบ 3 คู่ สำหรับจุดบูชาที่ราวเทียนในฮางฮดสรงขันหมากเบ็ง หินก้อนโต โอ่ง บายศรี เป็นต้น

           อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าอธิการวรรณกร ปญฺญาวโร เจ้าคณะตำบลนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประชานิมิต ปัจจุบันอายุ 50 ปี 22 พรรษา เป็นพระนักพัฒนาผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมและศิษยานุศิษย์ทั่วไป โดยในพิธีเถราภิเษก หรือฮดสรงครั้งนี้ คณะสงฆ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พร้อมใจกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายมุทิตาจิตด้วยความชื่นชมยินดี ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำประชานิมิตร แห่พระเถราภิเษกและน้ำเถราภิเษกรอบหมู่บ้าน ประกอบพิธีสูตรน้ำเถราภิเษก ทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายเครื่องอัฐบริขารแด่พระเถราภิเษก และประกอบพิธีเภราภิเษก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้ม และอนุโมทนาสาธุด้วยความชื่นชมยินดีของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง

Last Updated on 02/07/2022 18:03:43 by อินทรีภูพาน