ประชาสัมพันธ์

อสม.ตำบลบัวบาน ลุยเคาะประตูวัดไข้ป้องกันโควิดระบาดสงกรานต์ หลังจากการเดินทางกลับของประชาชนในพื้นที่

อสม.ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม 4 ทหารเสือ เดินเคาะประตูบ้าน เอกซเรย์กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่เข้าสู่ระบบการกักกันตัว 14 วัน และตรวจวัดไข้ลูกหลานที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยทีมอาสา 4 ทหารเสือ และทุกภาคส่วน ได้ร่วมปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในวันเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องมีการควบคุม ป้องกัน อย่างใกล้ชิด ที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พบปะ ชุมนุมและการเดินทางไปมาหาสู่กัน ซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

โดยที่บ้านตูม หมู่4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางละมุล ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 4  และนางกองแก้ว พลโคกก่อง ประธานชมรม อสม.บ้านตูม พร้อมด้วย อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และสมาชิก ทต.บัวบาน ในนามอาสา 4 ทหารเสือ ได้เดินเคาะประตูบ้าน ทำการตรวจวัดไข้ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่เข้าระบบการกักกันตัว 14 วัน รวมทั้งลูกหลาน เยาวชน ที่เดินทางจากต่างอำเภอเข้ามาในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย ที่ต้องได้รับการตรวจวัดไข้ และให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 โดยไม่มีข้อยกเว้น

นายสัมพันธ์ อุ่นรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตูม กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาง รพ.สต.ได้ร่วมกับ อสม.และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ อย่างเคร่งครัด โดยเป็นการทำงานแบบเชิงรุก ไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีการคัดกรองคนไข้กลุ่มบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และมาตรการทางสังคม คืออยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง

นายสัมพันธ์กล่าวอีกว่า  จากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการคัดแยกกลุ่มบุคคลที่เดินทางจากต่างจังหวัดดังกล่าว เข้าสู่ระบบการกักกันตัว 14 วัน โดยบางคนออกไปนอนนา นอนเฝ้าบ่อกุ้ง นอนสวน  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอวันละ 2 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่พบผู้ต้องสงสัยและติดเชื้อโควิด-19  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีลูกหลาน เยาวชน เดินทางจากต่างอำเภอเข้ามาในพื้นที่ และอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยง ไปหาเพื่อน ไปหลายสถานที่ ที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย จึงได้จัดทีม อสม.ร่วมกับ 4 ทหารเสือ เดินเคาะประตูบ้าน เพื่อเอกซเรย์ ตรวจวัดไข้  แจกหน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำสมาชิกในบ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์