ประชาสัมพันธ์

เจ้นางนำทีม พ่นยาฆ่าเชื้อโควิดบขส.สถานที่ทำบุญจัดงานในวัด

ที่ปรึกษารมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมเจ้าหน้าที่ปูพรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นสถานที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก ทั้งศาลาการเปรียญ เมรุ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งรถประจำทางสาธารณสาธารณะ และประชาชนที่มาเข้าวัดทำบุญและจัดงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษานางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติ ภูลายขาว สจ.อำเภอยางตลาด เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ สำนักงานขนส่งกาฬสินธุ์ ทีมงานนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นนำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกฉีดพ่นบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้บริการระบบรถขนส่งโดยสารสาธารณะ

จากนั้นได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณศาลาการเปรียญ เมรุ ศาลาการจัดพิธีงานศพ และบริเวณโดยรอบภายในวัดชัยสุนทร วัดสว่างคงคา และวัดประชานิยม เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาดปลอดเชื้อโรค และปลอดภัยสำหรับให้ประชาชนที่มาทำบุญ จัดงานศพ และงานต่างๆภายในวัด

นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการฉีดพ่นยาตามสถานที่ต่างๆจะยังคงดำเนินการต่อไป เนื่องจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เช่น วัด ศาลาประคม หมู่บ้าน และบขส. นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำหน้ากาก และนำเครื่องยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่เดือดร้อนจากการว่างงาน ขาดรายได้ ในช่วงโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดอีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/04/2020 18:26 น. by อินทรีภูพาน