ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พอใจตัวเลขฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเป็นศูนย์พร้อมส่งตัวกลับบ้านอีก 1 ราย

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พอใจฝ่าฝืนเคอร์ฟิวตัวเลขเป็นศูนย์  ขณะที่สถานการณ์การควบคุมเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ยังใช้มาตรการที่เข้มข้น  ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานเต็มที่อย่างเสียสละ  ขณะที่อ.สหัสขันธ์ตรึงกำลังด่านตรวจถนนสายหลัก  ด่านหมู่บ้านชุมชน

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยนายคมสันต์  เสวยราช  ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง  กำลังเจ้าหน้าที่ อส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจเคอร์ฟิวในพื้นที่โดยจุดแรกที่บริเวณป้อมยามหน้าวัดป่าสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว)  ถนนสายสหัสขันธ์ – กาฬสินธุ์  โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง  จากนั้นได้ไปเยี่ยมจุดตรวจชุมชนใน ต.นิคม  ต.โนนบุรี  ต.นามะเขือ  ต.โนนแหลมทอง  และต.สหัสขันธ์  ซึ่งเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ  ไม่ได้รับรายงานว่ามีประชาชนออกจากเคหะสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวระว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น.

ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID19) จ.กาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  นายแพทย์อภิชัย  ลิมมานนท์  นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์  นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผอ.รพ.กาฬสินธุ์  ได้แถลงสถานการณ์ทั่วไปประจำวันของพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ  ซึ่งล่าสุดมาตรการการควบคุมทุกขั้นตอนยังคงไว้ซึ่งความเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 หรือโควิด19  ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า พื้นที่จ.กาฬสินธุ์  มีสัญญาณที่ดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เม.ย. นี้จะส่งกลับบ้านอีก 1 ราย  โดยจ.กาสินธุ์ยังคงมีผู้ติดเชื้อสะสม 3 ราย  เข้าข่ายสอบสวนโรค PUI สะสม 157 ราย  ปัจจุบันรอผลตรวจเชื้ออีก 5ราย นอกจากนี้ยังมีตัวเลขของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่และกักตัวทั้งหมด  25,495 คน  พ้นระยะกักตัว 14 วันแล้ว 21,584 คน  อยู่ในระยะเฝ้าระวังอีก 3,911 ราย  อย่างไรก็ตามจากการคุมเข้มมาตรการต่าง ๆ ในห้วงของคืนวันที่ 21-22 เม.ย. ที่ผ่านมา  พอใจมากกับตัวเลขของผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเป็น 0 ทั้งนี้ยังจะคุมเข้มมาตรการให้เข้มข้นเช่นเดิมโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนัก  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมแมสก์  และลดการเดินทาง ลดการเคลื่อนย้ายคน