ประชาสัมพันธ์

ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ รวมพลังแรงงานไทย สู้ภัยโควิด ตลาดสดเข้มคัดกรองรับผ่อนปรน

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และบริษัท ห้างร้าน  สถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อนำไปส่งมอบและเป็นกำลังใจให้กับหมอ พยาบาล ขณะที่เทศบาลตำบลกุดสิม เปิดจุดคัดกรองหน้าตลาดสด เตรียมความพร้อมเปิดตลาดในช่วงผ่อนปรนในวันที่ 3 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ  สถานประกอบการทุกแห่งจะหยุดทำงาน 1 วัน แต่การจัดงานในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติแบบเดิม  มาเป็นการเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19  ในการเชิญชวนครั้งนี้ มีบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน จำนวน 57 แห่ง บริจาคสิ่งของ ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ได้แก่ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือ นอกจากนั้นยังบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำตาล ปลาร้า และอื่นๆ อีกจำนวนมาก โดยทาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รวบรวมส่งมอบให้กับศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้สแกน “แรงงานไทย รวมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อมอบต่อให้หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆต่อไป

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า การจัดงานในวันนี้ เป็นไปตามสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้กำชับให้ทางหน่วยงาน และเจ้าของบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ ได้ทำความเข้าใจกับลูกจ้าง แรงงานในสังกัดตนเอง และให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆของทางราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากผู้อื่นมาสู่ตนเอง หรือจากตนเองไปสู่คนอื่น ซึ่งหลายฝ่ายก็คาดว่าอีกไม่นานเหตุการณ์ก็คงกลับสู่ภาวะปกติ แต่ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนร่วมใจกันฟันฝ่าปัญหาไปให้ได้

ขณะที่นายวิชัย  กว้างสวาสดิ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดสิม   อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภัย  สำนักงานปลัด กองสาธารสุขเทศบาลตำบลกุดสิม   ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม และเจ้าหน้าที่ อสม.ถือแนวปฏิบัติมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการ โรคติดต่อได้ออกมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม และได้จัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออกในตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิมทั้งหมด 3 จุด พร้อมประกาศเตือนการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์  ไว้สำหรับให้ประชาชนที่เข้ามาซื้อของในตลาดเทศบาลกุดสิม ได้ทำความสะอาดล้างมือก่อนเข้า-ออกจากตลาดเทศบาลตำบลกุดสิม เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาวงและพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาจับจ่ายในตลาดสดสดเทศบาลตำบลกุดสิม ว่ามีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดตลาดในช่วงผ่อนปรนในวันที่ 3 พ.ค.นี้อีกด้วย