ประชาสัมพันธ์

ศาลกาฬสินธุ์ตั้งตู้ปันสุข “เชิญหยิบได้เด่อคร่า”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศาล  นำผักสดปลอดสารพิษ เครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข ให้ประชาชนหยิบรับประทานที่บ้าน ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าราชการตำรวจนำอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำกลับไปรับประทานที่บ้าน เพื่อแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อนหลังได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศาลกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข” มีข้าวสารอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ปลาแห้ง นม น้ำปลา  ผักสด ขนมจีนน้ำยาป่า เงาะ  และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบความสุข เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการแบ่งปันอาหารแห้งสิ่งของที่จำเป็น


               นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางศาลกาฬสินธุ์จึงได้นำตู้ปันสุขมาตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศาล เพื่อให้ประชาชนที่มาติดตามราชการ ได้นำไปรับประทาน มีทั้งมาม่า ปลากระป๋อง อาหารแห้ง ผักสดจากสวนครัวปลอดสารพิษ ที่ปลูกที่บริเวณบ้านพักของหัวหน้าศาลเอง มีทั้งผักกาด กระเพรา ผักบุ้ง ที่โดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเพื่อมารับประทานกันในสำนักงานศาล แต่ผักที่ปลูกไว้มีจำนวนมาก จึงได้นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญที่สุดเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของศาลทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้พิพากษาเป็นต้นไป ให้มีการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  

นางอารีย์กล่าวอีกว่าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล หรือผู้ใจบุญได้ทราบว่าศาลได้ตั้งตู้ปันสุขดังกล่าว ต่างได้นำสิ่งของมาสมทบมาเติมใส่ตู้ไว้ด้วย ประชาชนที่มาสามารถเลือกหยิบกลับไปที่บ้านนำไปประกอบอาหารให้กับครอบครัว สามารถลดต้นทุนในการครองชีพได้บางส่วน เป็นการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อผู้ที่มาศาลจะมีความทุกข์ร้อนอยู่แล้ว ได้มีการผ่อนคลาย นับว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านหรือประชาชนได้ในระดับหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ในแต่ละเช้า จะมีเจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษา นำสิ่งของมาใส่ตู้ปันสุขที่ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศาลทุกวัน  มีข้อความในการเชิญชวนให้ประชาชนได้หยิบสิ่งของไปอุปโภคและบริโภค หยิบได้เด้อคร่า แบกทุกข์มาศาล กลับบ้านสุขใจ เรารู้ว่าท่านทุกข์ จึงแบ่งปันความสุขมาให้  พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศผ่านไมโครโฟนให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้รับทราบว่า ขณะนี้ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เชิญให้ทุกท่านมาหยิบจับของไปรับประทานได้ตามสะดวก

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ที่มาติดต่อราชการจะเข้าภายในศาลกาฬสินธุ์  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจล ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อยับยั้งและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังตรวจค้นตามร่างกาย เพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธ ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลทั่วประเทศด้วย

ขณะที่ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์และข้าราชการตำรวจ ได้นำตู้ปันสุข มาตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมนำอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มาใส่ไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้เลือกหยิบไปรับประทานที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพ ในช่วงได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ในยามประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

พล.ต.ต.สมนึก กล่าวว่า อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่นำมาใส่ไว้ในตู้ปันสุขดังกล่าว เกิดจากความห่วงใยและเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ที่กำลังประสบอยู่ ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กว่า 2 เดือน ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งสถานประกอบการปิดกิจการ  หลายคนว่างงาน ขาดรายได้ ในขณะที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ที่ต้องกิน ต้องใช้ทุกวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกสถานี นำตู้ปันสุขมาตั้งไว้ที่หน้าโรงพัก และนำอาหารแห้ง สิ่งของที่จำเป็นในการครองชีพมาใส่ไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้หยิบไปรับประทานที่บ้าน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/05/2020 14:24 น. by อินทรีภูพาน