ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ตรวจติดตามกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3  ในพื้นที่ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พ.ท.ภูมินรินทร์  สุขเสพ  หัวหน้าฝ่ายการข่าว กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์   หัวหน้าคณะกรรมการชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3  พร้อมด้วยคณะ  ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904  ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านร่วมให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ

จากนั้นได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมสร้างแทงค์น้ำยักษ์  ที่บริเวณวัดป่าเขาพระนอน บ้านพุทธรักษา ตำบลเขาพระนอน เป็นแทงค์น้ำขนาดใหญ่  ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 4 เมตร ความจุ 144 ลูกบาศก์เมตร  เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 850 ครัวเรือน ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,500 คน

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมขุดลอกลำห้วยจงอาง ระยะทางยาว 250 เมตร กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำห้วยจงอาง บ้านหนองแวง ตำบลเขาพระนอน เป็นฝายกั้นลำห้วยจงอาง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร เก็บกักน้ำได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อให้ประชาชน 400 ครัวเรือน จำนวน 1,500 คน นำน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ 2,000 ไร่

พ.ท.ภูมินรินทร์  สุขเสพ  กล่าวว่า  จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3  ในครั้งนี้พบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระนอนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนมากและสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/05/2020 19:06 น. by อินทรีภูพาน