ประชาสัมพันธ์

เทศบาลต.โนนบุรี เปิดตัวรถปันสุขเคลื่อนที่ ช่วยผู้เดือดร้อนจากโควิด

เทศบาลต.โนนบุรี เปิดตัวรถปันสุขเคลื่อนที่  ออกช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ขณะที่ตู้ปันสุข กระจายทั่ว อ.สหัสขันธ์ 11 แห่ง ไร้ปัญหาหยิบเกินพอดี 

วันที่  8 มิ.ย.  63  เทศบาลต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  ได้นำรถรางท่องเที่ยว  ปรับแต่งเป็นรถปันสุขเคลื่อนที่ เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค  นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  หลังได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปหยิบของที่ตู้ปันบุญที่กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ได้   โดยมีนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายกเทศมนตรีโนนบุรี  นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  นายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผอ.รพ.สหัสขันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน  ร่วมเดินทางไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายถึงหน้าบ้าน  จากนั้นได้เปิดตู้ปันสุข หน้า ทต.นิคม โดยนายนิวัน  นาพรม  นายก ทต.นิคม  นางอรวิภา  แก้วยิ่ง ปลัด ทต.นิคม  ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค  อาหารสด  ข้าวสาร อาหารแห้งรวมถึงเวชภัณฑ์  ซึ่งผู้ใจบุญได้นำมาสนับสนุนใส่ตู้พร้อมเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ

นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายก ทต.โนนบุรี  กล่าวว่า  จากปัญหาความเดือดร้อน  และทางด้านนายอำเภอสหัสขันธ์  ได้ให้ อปท.ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์  ได้ตั้งตู้ปันสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ซึ่งทาง ทต.โนนบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 63  แต่ยังพบว่ายังมีประชาชนที่เดือดร้อนจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการตู้ปันสุขที่บริเวณหน้า ทต.โนนบุรี  ได้  จึงได้นำเอารถรางท่องเที่ยว  มีปรับแต่งเป็นรถปันสุข  เพื่อขนเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสารอาหารแห้งออกไปมอบให้กับประชาชนถึงหน้าบ้าน  ขณะที่ตู้ปันสุขหน้า ทต.โนนบุรีก็ยังมีประชาชนเติมตู้และหยิบสิ่งของในตู้ไปบริโภคจำนวนมาก

ด้านนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  พื้นที่อ.สหัสขันธ์ มีตู้ปันสุขทั้งหมด 11 จุด  กระจายอยู่ใน 8 ตำบลมีทั้งส่วนของ อปท. 8 แห่ง  ภาคเอกชน  และหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ ที่อุปถัมภ์โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ – ภูสิงห์  นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติมตู้ทุกวัน  ซึ่งมีประชาชนร่วมนำของมาเติมตู้ปันบุญเพื่อสมทบร่วมบุญจำนวนมาก  ทั้งนี้จากรายงานตู้ปันสุขในพื้นที่อ.สหัสขันธ์  ไม่มีปัญหาหยิบเกินพอดี  แต่ละพื้นที่จัดการได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีและประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจมาก