ประชาสัมพันธ์

นครพนม ประชุมมอบนโยบายเพื่อชี้แจงแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จากพื้นที่ 4 อำเภอ 22 ตำบล 118 หมู่บ้านชายแดน

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม ตลอดจนมาตราการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการใช้กลไกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการเสริมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้านชายแดนตามความจำเป็นต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/03/2023 16:04 น. by อินทรีภูพาน