ประชาสัมพันธ์

นครพนม กรมควบคุมโรค จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนฯ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนฯ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ จังหวัดนครพนม

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยในเวทีการประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคโซเดียม และการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างความรอบรู้และความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/03/2023 16:19 น. by อินทรีภูพาน