ประชาสัมพันธ์

ยโสธร เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร และกิจกรรมขบวนรณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารโดมด้านหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธรและกิจกรรมขบวนรณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” โดยมี นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุดยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วนซึ่งกำหนดช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมีสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มีการบูรณาการตั้งจุดตรวจหลักระดับอำเภอ จำนวน 17 จุด และมีจุดบริการประชาชนระดับตำบล จำนวน 111 จุด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)” เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับพื้นที่ และสร้างการรับรู้ความมีวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจร สำหรับจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566 ในโอกาสนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “จังหวัดยโสธรร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย