ประชาสัมพันธ์

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและทำบุญ สหัสขันธ์New normalคึกคัก

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและทำบุญ กราบไหว้พระ ช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา  โดยเฉพาะวัดดังในอำเภอสหัสขันธ์ซึ่งเป็นวัดท่องเที่ยวเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว  โดยทางวัดและทางสถานที่ท่องเที่ยวยังคงมาตรการสวมแมสก์  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ลงทะเบียนและเช็คอินไทยชนะตามวิถีท่องเที่ยวแบบNew Normal

ผู้สื่อข่าวประจำ จ.กาฬสินธุ์  ได้ออกติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวในอ.สหัสขันธ์  เมืองท่องเที่ยวของจ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ของจ.กาฬสินธุ์  หลายแห่งเนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยว  ทั้งที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร  วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ และที่บริเวณจุดชมวิวสะพานเทพสุดา ซึ่งมีบริการอาหารพื้นถิ่นริมเขื่อน  แต่ทั้งนี้ทางอำเภอสหัสขันธ์ได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  สวมแมสก์  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเช็คอินไทยชนะ  ตามวิถี New Nomal

โดยบนยอดเขาภูสิงห์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ได้นำพุทธศาสนิกชน  นักท่องเที่ยว กว่า 500 คน  ทำพิธีห่มผ้าอังสะถวายแด่พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล  ซึ่งเป็นการถวายผ้าอังสะในช่วงเข้าพรรษาโดยได้ยึดถือตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี  รวม  ขณะที่วัดต่าง ๆ ในอ.สหัสขันธ์  ได้จัดพิธีเวียนเทียน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามวิถีในพระพุทธศาสนา

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  บรรยากาศท่องเที่ยวใน อ.สหัสขันธ์เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อ.สหัสขันธ์เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนทำบุญไหว้พระในช่วงวันอาสาฬหบูชา  และหยุดยาวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ทั้งนี้ในพื้นอ.สหัสขันธ์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งวัดท่องเที่ยวอย่างวัดพุทธาวาส ภูสิงห์  และวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  แหล่งบรรพชีวินที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร  และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ที่จุดชมวิวสะพานเทพสุดา  แหลมโนนวิเศษ  รวมถึงท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนสุพรรณ์อินทผาลัม  บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงสถานการณ์โควิด  ทั้งนี้ ทางอำเภอสหัสขันธ์  ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19  ตามนโยบายของนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  ที่ยังควบคุมและใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด  ตามวิถี New  Normal ที่ยังจะต้องขอความร่วมมือสวมแมสก์  ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์  การลงทะเบียน  และเช็คอินไทยชนะ  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ จำนวนมาก 

“ทั้งนี้จากรายงานนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทเที่ยวในอ.สหัสขันธ์มากกว่า 10,000 คน  โดยที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด  จำนวน 3,388 คน  รองลงมาคือวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว ) 2,200 คน  พิพิธภัณฑ์สิรินธร  2,000 คน  จุดชมวิวสะพานเทพสุดา  และแหลมโนนวิเศษ  3,000 คน  และที่สวนสุพรรณ์อินทผาลัม  1,300 คน  โดยทางปกครองอำเภอสหัสขันธ์  ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน  ซึ่งยังไม่พบปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใด” นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าว